Kezdő lap
- Hírek
- Újdonságok
Megnyitás
Szolgáltatások
- KábelTV
- Internet
- Telefon
Megnyitás
Dokumentumok
- ÁSZF
- Díjkalkulátor
- Csatornakiosztás
Megnyitás

A többször módosított 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet az ingyenes Internetről

A ingyenes internet igényeket a 175/2021. (IV. 15.) Kormányrendelet alapján folyamatosan fogadjuk.

Tisztelt Előfizetőnk!


A többször módosított 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedések alapján a Kormány bejelentette, hogy a helyhez kötött internet szolgáltatást ingyenesen vehetik igénybe az alap- és középfokú oktatásban digitális munkarendben részt vevő diákok és családjaik, illetve az alap- és középfokú oktatásban digitális munkarendben tanító pedagógusok.


A kedvezményt a jogosult előfizetőnek kell igényelnie a szolgáltatójánál írásban, lehetőleg elektronikus (E-mail) formában.

A rendelet értelmében az előfizető 2020. november 14-én érvényes internet díja alapján, új előfizető esetén a szerződéskötéskori internet díj 30 napra számolt összegét kell jóváírni havonta. A középfokú oktatásban szereplők 2020.12. hónaptól (5 havi), míg az alapfokú oktatásban részt vevők 2021.03. hónaptól (2 havi) jogosultak a kedvezményre.
Az igényeket folyamatosan dolgozzuk fel, míg a jogszabály erre lehetőséget ad.


Az igénylést a "Dokumentumok" menüből (jobb fent), vagy az alábbi linkről letölthető formanyomtatvány kitöltésével kell megtenni.

https://www.sziti-l.hu/data/downloads/229/Ingyen_NET_igenylolap_2021.04_.pdf
(Ha nem nyílik meg, másolja be a böngésző címsorába.)


A kitöltött és aláírt, valamint két tanú jelenlétében hitelesített dokumentumot színesben beszkennelve, vagy jól olvasható módon lefényképezve, E-mail-en kell mellékletként beküldeni ügyfélszolgálatunkra: info@sziti-l.hu


Kérelmének befogadásáról vagy elutasításáról elektronikus értesítést küldünk.


Kelt.: 2021.03.24.

Tisztelettel: SZITI-L Kft.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

A jogosultak körének pontos meghatározása:

Az ingyenes internet igénybe vételének alapvető és együttes feltétele:
- nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban való részvétel tanulóként vagy pedagógusként/oktatóként és
- olyan alap- vagy középfokú iskolával fennálló jogviszony, ahol más kormányrendelet alapján, azzal összhangban tantermen kívüli, digitális munkarend került elrendelésre.

A fentiek alapján jár az ingyenes internet valamennyi általános iskola 1-8. és középiskola 9-12. osztályosainak, valamint ezen osztályok tanárainak vagy szakoktatóinak


A fentiek alapján NEM JÁR INGYENES INTERNET a következő esetekben:

- Bölcsődék és óvodák pedagógusainak, nevelőinek. (Rájuk nem terjed ki a Rendelet hatálya.)
- Felsőoktatási intézményben való oktatásban történő részvétel (akár tanuló, akár oktató), mivel a Rendelet erre nem terjeszti ki az ingyenes szolgáltatás lehetőségét.


A jogosultak személye

- előfizetéssel rendelkező tanuló vagy
- a tanuló előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy
- az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló használja (pl. rokonnál vagy albérletben lakó tanuló).
- előfizetéssel rendelkező pedagógus/oktató, vagy
- az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus/oktató használja (pl. rokonnál vagy albérletben lakó pedagógus).


Nem minősül jogosultnak

- az alapfokú és középfokú oktatási intézmény pedagóguson, oktatón kívüli alkalmazottja.
-------------------------------------------------------------------------------------------------


A rendeletek itt találhatók:
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6a6508d11ad670fc07f627f6aa7a0793a614ede4/megtekintes
138/2021.(III.23.) Korm. rendelet:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/fe82773ca9a3df3722437ec8aa7ad0128f87ba87/megtekintes

A változásokkal módosított jogszabály:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000501.KOR-------------------------------------------------------------------------------------------------
Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakban megjelölt Adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja:

1. Kezelt személyes adatok
A SZITI-L Kft., mint internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény jogosult általi bejelentésével kapcsolatban az alábbi személyes adatokat kezeli a hírközlési szolgáltatásra vonatkozó adatokon kívül, amennyiben a tanuló/pedagógus-oktató személye nem azonos a jogosult személyével:
- tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti neve
- a tanuló évfolyama
- tanuló/pedagógus-oktató jogosultságot megalapozó érvényes diák/pedagógus igazolvány szerinti oktatási azonosítószáma (11 jegyű OM szám).
- Az igénylőlapot hitelesítő tanúk adatai: Név, Lakcím


2. Adatkezelés célja
Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete szerinti ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény teljesítése

3. Adatkezelés jogalapja
Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk(1)bek. c) pont és 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet)

4. Adatkategória célzott törlési ideje
Az 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti ingyenes internet-szolgáltatás megszűnését követő 8 év.

Vissza


Copyright 2018© Sziti-L. Minden jog fenntartva.
Webmail  |  Forgalom lekérdezés  |  Elérhetőségek  |  ÁSZF